Werk aan de winkel voor oude molens met lokaal geteeld graan

Korte voedselketens passen bij het sluiten van kringlopen. Lokale ecologische, sociale en economische kringlopen. De afgelopen tien jaar zijn door een groep enthousiaste vrijwilligers in Markelo de eerste stappen gezet in het zoeken naar een economische basis voor een aantrekkelijk en divers landschap. Graanteelt neemt hier een centrale plaats in. Reden voor het tijdschrift De Nieuwe Molenwereld om hier aandacht aan te besteden. Zie onderstaand artikel (bron: De Nieuwe Molenwereld, 2023).

Zie de website van molenwereld voor abonnementen en losse nummers: www.molenwereld.com

Markelokaal