Hooitijd

Naast de zorg voor graanakkertjes en landschapselementen, zoals houtsingels en poelen, zijn de vrijwilligers van coöperatie Markelokaal ook actief met het beheer van verschillende kleine percelen grasland. De afgelopen week was het hooitijd en werd het kruidenrijke gras op enkele van deze percelen onder zomerse omstandigheden gehooid.

Markelokaal