Over Markelokaal

Waarden creëren die er toe doen

Het telen, oogsten en bewerken van gewassen om lokaal voedsel te produceren is een cyclisch proces. Hierdoor ontmoeten we elkaar op verschillende momenten en leren we van elkaar. We gebruiken hiervoor de gronden die we aangeboden krijgen en voegen waarden toe.

Daarnaast werken we aan projecten, zoals Marke (be)loont over de ontwikkeling van een nieuw model voor meerjarig landschapsbeheer door de gemeenschap.

OVER MARKELOKAAL

Markelokaal is een coöperatie van mensen in Markelo met het ideële doel om een zelfvoorzienende lokale economie in te richten met respect voor gemeenschapelijke waarden.

Markelokaal zorgt voor verbinding. Mensen, organisaties en bedrijven werken samen op basis van wedekerigheid. Zo draagt Markelokaal bij aan een sociaal en economisch gezonde samenleving in een mooi en natuurlijk landschap.

Markelokaal werkt aan een gebiedseconomie en -boekhouding, gebaseerd op sociaal-ecologische waarden,  waarin geld slechts een bijrol heeft (als ruilmiddel en – tijdelijk nog noodzakelijke – verbinding met de vrije markteconomie).

Markelokaal  werkt aan herstel van biodiversiteit, landbouwgrond en gemeenschapszin in brede zin.

Markelokaal gebruikt  gronden van derden (paticulieren, agrariërs, organisaties en overheid) voor het creëren van belangrijk gemeengoed, zoals gezond lokaal voedsel, gezonde bodem,  natuur en landschap. Dit doen we samen en versterken daarmee de gemeenschapszin. Tevens ontzorgen wij hiermee grondeigenaren en bieden wij kansen en perspectief aan boeren en tuinders om kleinschalig voedsel te produceren.

Lokaal voedsel

Van akker naar bakker

Moestuinwerk

Markelokaal