Dashboard

DASHBOARD MARKELOKAAL

Meten is weten
PEOPLE
Sociaal

Kennisontwikkelingen
-uitwisseling
Lokaal
voedsel
Gezondheid
Zorg voor en met elkaar

PLANET
Milieu / aarde

Bodemkwaliteit
Biodiversiteit
Klimaatverandering
Kringloop

PROFIT
Economie

Produceren van zinvolle basisproducten
Efficiënt werken
Samenwerking lokale bedrijven
Ondernemen met het landschap

 

Markelokaal