WEER NIEUWE AANMELDINGEN VOOR GRAANAKKERS

Er hebben zich afgelopen maanden weer spontaan twee eigenaren van grond gemeld, die hun perceel beschikbaar willen stellen aan Markelokaal voor de teelt van graan.