WEER NIEUWE AANMELDINGEN VOOR GRAANAKKERS

Er hebben zich afgelopen maanden weer spontaan twee eigenaren van grond gemeld, die hun perceel beschikbaar willen stellen aan Markelokaal voor de teelt van graan.

Markelokaal