BIDBOOK LANGJARIG LANDSCHAPSBEHEER BIJNA KLAAR!

Het aanbod van MarkeLokaal aan de provincie voor een nieuwe manier van langjarig landschapsbeheer is bijna klaar. Het concept wordt nu door verschillende mensen kritisch doorgelezen. In maart hopen we het bidbook af te kunnen ronden.

Markelokaal