MARKELOKAAL ZAAIT VOOR DE BIJEN

De bloemrijkdom in het buitengebied neemt al jarenlang sterk af en daarmee ook het leefgebied voor insecten, boerenlandvogels en andere dieren. Gelukkig zaaien steeds meer mensen (een deel van) hun grond in met een bloemenmengsel. Landschap Overijssel ondersteunt het aanleggen van bloemrijke plekken door collectieve inkoop van inheems zaaigoed en door het verspreiden van kennis over aanleg, ontwikkeling en beheer.

Mensen die bij MarkeLokaal zijn aangesloten zaaien momenteel op hun terrein het Akkerbloemenmengsel.
Dit is een mengsel van Bolderik, Korenbloem, Gele ganzenbloem, Echte kamille, Bleke klaproos, Grote klaproos en Reukloze kamille.


Markelokaal