Een groen en bloeiend 2023 gewenst!

Vrijwilligerscoöperatie Markelokaal wenst iedereen een groen en bloeiend 2023 toe!

Het afgelopen jaar hebben vrijwilligers van coöperatie Markelokaal zich op verschillende manieren weer met veel enthousiasme ingezet voor een mooie en natuurlijke omgeving en een korte voedselketen. Gewoon met elkaar! Ook in 2023 gaan we hier weer mee door.

Heb jij ook een goed voornemen voor het nieuwe jaar? Wil je een steentje bijdragen aan het mooier en natuurlijker maken van onze leefomgeving? Er liggen nog wat leuke groene winterklusjes klaar in het Markelose landschap waarbij we wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Interesse? Meld je dan gauw aan.

Markelokaal