Werken aan een leefbare natuurlijke toekomst

Uitgebreide versie van artikel, zoals gepubliceerd in de krant “Kleur-rijk” van de gemeente Hof van Twente.

Markelokaal is een coöperatie die rondom Markelo al een aantal jaar aan de weg timmert.

Jaren geleden ontstond het idee om het landschap rondom Markelo te verbinden aan de mensen die er wonen, leven en werken. Vooral door lokaal voedsel te produceren en af te zetten met respect voor de natuur, cultuur en elkaar. Een aanzet tot een lokale circulaire economie

In 2013 begon het allemaal met het inzaaien van het eerste akkertje met graan. De grond werd bewerkt, ingezaaid en geoogst het graan gemalen bij de molen en door de lokale bakker verwerkt tot brood.

Inmiddels worden er +/- 10 kleine perceeltjes beheerd als akkertjes met verschillende soorten graan of extensief grasland.  Dit doet Markelokaal met een groep vrijwilligers en hebben ze hun eigen machines om alles in eigen beheer uit te voeren. Het brood wat hiervan wordt gebakken is te koop bij de bakker in Markelo en ook met andere bakkers zijn contacten voor afzet van meel.

Ook wordt meel en bloem, zelfs pasta verkocht.

Jan ten Tije en Gerard Hazewinkel kunnen vol passie vertellen over onze betrokkenheid en inzet voor de coöperatie. Samen met een klein bestuur proberen wij een actieve coöperatie te laten ontstaan.

Ze geven beide aan dat ze een ideaal nastreven, waarbij ze ook graag willen bijdragen aan oplossingen voor de klimaatproblemen waar we op dit moment mee te maken hebben.

Of het nu gaat om het verbeteren van de biodiversiteit, het verbinden van mensen aan de natuur of het creëren van waarden die niet altijd in geld zijn uit te drukken.

Bij Markelokaal worden deze lijntjes allemaal met elkaar verbonden en omgezet naar actie. Het is mooi werk om samen met andere vrijwilligers het landschap rondom Markelo in ere te houden. Iedereen die meehelpt voelt zich betrokken in het gebied en daarnaast krijgen we veel positieve reacties van inwoners die zien wat er gerealiseerd wordt.

Inmiddels is Markelokaal ook al twee jaar bezig met het herstel en beheer van de vele kenmerkende landschapselementen in Markelo. Een subsidieaanvraag bij de provincie is gehonoreerd. Vele aanvragen zijn al uitgevoerd zodat over een periode van 7 jaar rondom Markelo allerlei landschapselementen zoals houtwallen, poelen en struwelen de aandacht krijgen die ze verdienen. De gemeente Hof van Twente volgt de ontwikkelingen met belangstelling en draagt met kennis, een digitale kaart, een monitoringsapp en financiële middelen bij aan de uitvoering van dit belangrijke vrijwilligerswerk.

Een mooie klus waar veel tijd en energie in gaat zitten. Gelukkig neemt het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren langzaam toe. Maar extra hulp is altijd welkom want iedereen kan een bijdrage leveren.

De komende jaren gaat Markelokaal door op de ingeslagen weg met het verbouwen van lokaal voedsel, het herstellen en verfraaien van het landschap en het verbinden van mensen.

Naast granen wordt er ook breder gekeken zoals het aanleggen van voedselbossen of eetbare hagen. Vooral ook nog meer in gebieden dichtbij te verbinden om daarmee de bewoners nog meer het gevoel te geven te wonen in een waardevol gebied waar iedereen van geniet.

Ook is een mobiele keet ingericht die multifunctioneel ingezet wordt ter promotie en ondersteuning van de coöperatie op locatie.

Kortom, we zitten nog vol ideeën en inspiratie om Markelo de komende jaren een stukje mooier, meer lokaal en (bio)divers te maken.

Wilt u meehelpen bij de uitvoering van ons werk dan kunt u zich aanmelden dan aan via deze website

Markelokaal