Nieuwe boompjes voor bosje De Hemmel

Vele handen maken licht werk. Een enthousiaste groep mensen ging vandaag aan de slag voor een gemeenschappelijk doel: herstellen van een bos op ‘De Hemmel’ bij Markelo door het planten van bomen. De boomplantactiviteit, die was georganiseerd door vrijwilligerscoöperatie Markelokaal met hulp van Agrarische Natuurvereniging Hooltwark, vond plaats onder gunstige weersomstandigheden. Er is een gevarieerd inheems bosplantsoen geplant, goed voor bodem en biodiversiteit.

Coöperatie Markelokaal heeft enige jaren geleden een plan gemaakt voor langjarig landschapsbeheer “Marke(be)loont”. Een project waarin de gemeenschap meer betrokken is en zich inzet voor het landschapsbeheer. De provincie en gemeente ondersteunen het project, maar de uitvoering is alleen mogelijk door tijdsinzet van bewoners zelf. In het voorjaar en zomer zijn vrijwilligers actief met verbouwen en oogsten van graan en in de winter vooral met onderhoud en aanleg van van houtsingels, bosjes, poelen, etc.

Markelokaal