Markelokaal Kuierkoare 22 april op Kaasplein

Op 22 april is het internationale dag van de aarde en ook nationale zaaidag.

Maak kennis met Markelokaal, haal (een kleine) hoeveelheid gratis natuurakkerzaden om mee te zaaien in je achtertuin, weiland of berm.

Op donderdag 22 april staat de mobiele `Markelokaal-kuierkoare’ tussen 9:30 uur en 11:30 uur op het Kaasplein in Markelo om o.a. kennis te maken met het project ‘langjarig landschapsbeheer’ van Markelokaal.  Via de groene loper Hof van Twente worden gratis zakjes natuurakkerzaden uitgereikt. Ook is lokaal geteeld tarwemeel en -bloem te koop (€ 1,50 per pakje (kg)).

Markelokaal, een coöperatie van vrijwilligers, heeft de afgelopen jaren heel wat graanakkertjes en kleine bloemenweides ingezaaid en daarnaast ook aanleg, herstel en beheer van karakteristieke landschapselementen uitgevoerd. Markelokaal oogst granen en zaden uit natuurakkers. In samenwerking met lokale partijen wordt meel, brood en pasta geproduceerd en nectar voor o.a. bijen.

Duurzaam verder in het belang van mens en natuur in een kleine gemeenschap! Markelokaal wil deze ervaringen en kennis met iedereen delen en introduceert de zogenaamde `kuierkoare’, een mobiel ontmoetings- en kennispunt.

De ‘kuierkoare’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel. De Groene loper Hof van Twente vindt dit een super initiatief.

Markelokaal