Experimenteren met Niet- Kerende Grondbewerking

Nadat Teun Jan Roeterdink met de Schijveneg van coöperatie Markelokaal de akker op de Noordachteres had losgetrokken heeft Jan Willem Lammertink deze dit weekend ingezaaid met brouwgerst voor Stichting Schaapskudde Hof van Twente / Stadsbrouwerij Goor.

Markelokaal doet hiermee ervaring op met Niet-Kerende Grondbewerking (NKG). Voordelen van NKG zijn een betere ontwikkeling van het bodemleven, betere bodemstructuur en een betere infiltratie van het water .

Brouwgerst inzaaien op de Noordachteres
Markelokaal