Donut economie

Markelokaal werkt graag samen met bewoners, bedrijven en overheden aan een nieuwe ‘landschapseconomie’. Daarbij zijn wij geïnspireerd door het gedachtegoed van Kate Raworth’s ‘donut-economie’. Niet onbegrensd groeien, maar doorlopend rekening houden met grenzen, zodat de aarde (ecologie) en wijzelf (mensen) nu en later niet door ons handelen worden benadeeld. In het donut-model komen sociale en ecologische vraagstukken samen in een nieuw economisch systeem.

Werken aan gemeenschappelijke waarden, zoals een schone aarde en een goede gezondheid voor iedereen, zijn in dit nieuwe economische systeem belangrijker dan (financiële) winsten voor individuen ten koste van de aarde en anderen. We komen alleen tot een nieuw systeem wanneer we dit zelf willen en hier ook naar handelen. Dat vraagt om een andere aanpak dan we gewend zijn en om voorbeelden waarmee we kunnen laten zien hoe het anders kan en welke andere waarden dit oplevert.

In ons ‘bidbook’ Marke(be)loont over langjarig landschapsbeheer hebben we dit uitgebreider beschreven. Met de steun en het vertrouwen dat we daarop van de provincie hebben gekregen zetten we onze zoektocht voort en zetten we concrete zichtbare stappen. We werken daarbij graag samen met anderen.

(Bron bewerkte donut: Hans E. Büchi)
Markelokaal