Wouter Gazenbeek

Buurt: Stokummerbroek
Project: LLB
Perceel (kadaster): S965
Straatnaam:   Kooidijk
Huisnummer:   6
Postcode: 7475 PH
Plaats: Markelo
Startdatum: 01-01-2021

Landschapselement

Monitor Meetmoment 1 2 3
Solitaire boom pst 12
Haag m 30
Houtwal/singel m2 1500
Greppel m 100
Laan/bomenrij m2 250
Fruitbomen pst 5
Poel pst 1
Ga terug naar de deelnemerskaart
Markelokaal